levering 2-3 werkdagen
Gratis verzending in België
Veilig online betalEN
14 dagen retourneren

Algemene voorwaarden

Het Green ICE Team heet u van harte welkom op www.greenice.be (hierna 'website' genaamd).
Voorgenoemde website wordt beheerd door Gruppo Moda NV.

Ondernemingsgegevens

Gruppo Moda NV
Mercatorstraat 77, 9100 Sint-Niklaas
+32 37 60 10 20
BE 0451.144.723

Algemene bepalingen

De e-commerce website van Gruppo Moda NV, met maatschappelijke zetel te Mercatorstraat 77, 9100 Sint-Niklaas, BTW BE0451.144.723, RPR GENT 0451.144.723, (hierna genoemd 'Green ICE Fashion' of 'wij') biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”).

Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Green ICE Fashion aanvaardt de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Green ICE Fashion aanvaard zijn.

Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, inclusief btw en al de andere door de Klant verplicht te dragen taksen of belastingen.

Indien er leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Green ICE Fashion niet. Green ICE Fashion is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Wij zijn in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst via de contactopties op onze website.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Green ICE Fashion. Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Bestellingen
Indien een product dat de Klant besteld heeft niet op voorraad is, zal Green ICE Fashion dit zo snel mogelijk mededelen en een alternatieve oplossing bieden (bijv. verzending op later tijdstip, een vervangend product of terugbetaling), deze stappen gebeuren uiteraard kosteloos.

Green ICE Fashion behoudt zich het recht voor om een bestelling te wijzigen of te annuleren indien prijzen of kortingen niet correct weergegeven zouden zijn op de website of indien deze verkeerd opgenomen werden in de afrekening. De Klant zal ook in dit geval op de hoogte gebracht worden.

Betalingen
Tijdens de checkout zal de Klant verwezen worden naar een veilige betaalpagina om zijn order te betalen. Om deze betaling succesvol te voltrekken, is er keuze uit enkele betalingsmethoden: Mastercard, Visa, American Express, Discover, Diner's club, JCB, Union Pay, Apple Pay en Paypal.

MastercardVisaAmerican ExpressDiscoverDiners ClubJCBUnion PayApple PayPayPal

Vanaf het moment dat de betaling geconfimeerd is zal de Klant een orderbevestiging krijgen, dit is enerzijds te zien op zijn scherm en anderzijds zal er ook een mail verzonden worden naar het opgegeven mailadres.

Bij een terugbetaling zal het bedrag teruggestort worden naar de gebruikte kaart of rekeningnummer. Wij zijn niet verantwoordelijk voor koersschommelingen tussen de valuta gebruikt voor de eerste betaling en de valuta van de Klant zijn creditcard of bankrekening wanneer het bedrag wordt terugbetaald.

Verzending en levering
Vanaf het moment dat bestelling van de Klant ons magazijn verlaat zal deze op de hoogte gebracht worden aan de hand van een e-mail met track & trace code van onze koerierdienst. Vanaf dat moment zal al de verdere communicatie betreffende de levering ook gebeuren via deze koerierdienst, namelijk GLS. Deze brengt de Klant per e-mail op de hoogte van een op til staande verzending en de standaard levertijd. De Klant ontvangt tevens een benaderende tijdspanne voor de levering. Op basis van deze gegevens kan De Klant nu beter bepalen of hij het pakket persoonlijk in ontvangst kan nemen of niet. De e-mail bevat een link die de Klant tevens naar de mogelijke pakketleveringsopties op de GLS-website kan leiden.

Vanaf het moment dat de levering voltrokken is door de plaatsing van de Klant zijn handtekening voor ontvangst, gaat de verantwoordelijkheid voor de gekochte stuks over naar hem. Indien de Klant het pakket verzendt naar een andere bestemmeling (bijvoorbeeld als geschenk) is de persoon die de aankoop ontvangt en aftekent hiervoor verantwoordelijk. Indien het pakket toch beschadigd zou zijn bij levering, gelieve ons dan zo snel mogelijk te contacteren.

Momenteel verzendt Green ICE Fashion naar België en Nederland. Bij verzendingen naar België is er sprake van een gratis verzendkost. Voor verzendingen naar Nederland is er enkel sprake van een gratis verzendkost indien het orderbedrag groter dan €95 is. Hier kan uiteraard van afgeweken worden tijdens bepaalde acties (bijvoorbeeld tijdens solden). Voor de orders waar er een verzendkost in rekening gebracht wordt, zal deze €4,85 bedragen.

Wij proberen onze leveringen uiteraard zo spoedig mogelijk af te werken, dit uit zich ook in onze te verwachten levertermijn van 1 à 2 dagen (gerekend vanaf de dag van verzending). Echter is het steeds mogelijk dat er een vertraging is, veroorzaakt door de koerierdienst of door inklaringsprocessen van douane in het land van bestemming, hiervoor zijn wij echter niet verantwoordelijk.

Onze verzendingen nemen elke werkdag plaats (maandag tot en met vrijdag 9:00h-16:00h, uitgezonderd op feestdagen). De Klant zijn persoonlijke bestelling zal 1 werkdag nadat deze bestelling geplaatst werd verzonden worden.

Herroepingsrecht
Om artikelen te retourneren vragen we de Klant onderstaand formulier volledig in te vullen. De Klant kan op elke wijze zijn bestelling herroepen, zolang dit via een ondubbelzinnige verklaring gebeurt (per e-mail/post/herroepingsformulier). Daarnaast gelden er een aantal voorwaarden voor de retourprocedure. Deze worden hieronder toegelicht.

Voorwaarden:
Wij accepteren de Klant zijn retour graag, mits hij de volgende punten respecteert:

Bedenktijd
De Klant kan binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden zijn bestelling herroepen en vervolgens retourneren naar onderstaand adres. Geeft de Klant in deze 14 dagen aan ons door dat hij zijn bestelling wilt herroepen, dan heeft de Klant na die mededeling nog 14 dagen om de producten terug te sturen.

Geld terug
Wij betalen de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee hij de oorspronkelijke transactie heeft verricht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Verzendingen
De retourkosten zijn voor eigen rekening. Mocht de Klant een ondeugdelijk product hebben ontvangen, dan vergoeden wij hem standaard retourkosten.

Terugbetaling
Indien de Klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan verzorgen wij de terugbetaling. Deze betaling wordt niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen voltrokken. De Klant heeft recht op de volledige terugbetaling van het aankoopbedrag van de goederen in kwestie. Enkel indien de volledige bestelling  geretourneerd wordt, worden ook de verzendkosten terugbetaald.

Retourformulier
Klik hier om het formulier voor de herroeping (retour) te downloaden

! Dit retourformulier moet uitgeprint bij de verzending toegevoegd zijn !

Retouradres
t.a.v. Gruppo Moda NV
Mercatorstraat 77
9100 Sint-Niklaas
België

Let op:
Indien aan bovenstaande voorwaarden niet voldaan werd, zullen wij de omruiling of terugbetaling van de Klant zijn goederen niet kunnen uitvoeren. De Klant zal in dit geval dan ook verwittigd worden door onze klantendienst. Terugzendingen die niet geaccepteerd werden, kunnen terug naar de Klant verstuurd worden na overschrijving van €15 binnen 10 dagen. In het geval dat de Klant zijn stuks niet terug wenst, zullen deze vernietigd worden.

Intelectueel eigendomsrecht
Deze Site bevat informatie, afbeeldingen, foto's, logo's, muziek, video, handelsmerken, producten, advertenties enz. die het exclusieve eigendom zijn en zullen blijven van Green ICE Fashion. Het voorgenoemde materiaal is beschermd tegen onrechtmatig gebruik door auteursrecht- en handelsmerkwetten. Geen enkel recht op, aanspraak op en/of belang in materiaal of software kan worden geacht aan de Klant te zijn toegewezen als gevolg van een dergelijk downloaden of kopiëren. Het is niet toegestaan om dergelijke informatie, afbeeldingen, foto's, handelsmerken, producten en in het algemeen elementen en materialen op deze Site geheel of gedeeltelijk te reproduceren (met uitzondering van privé, persoonlijk en niet-commercieel gebruik), te distribueren, te publiceren, te verzenden, geheel of gedeeltelijk te wijzigen of te verkopen, zonder dat Green ICE Fashion daar vooraf schriftelijk toestemming voor gegeven heeft.

Privacy
Green ICE Fashion respecteert de Klant zijn persoonsgegevens en verwerkt deze in overeenstemming met de toepasselijke Belgische en Europese wetgeving. Voor een gedetailleerde uiteenzetting hoe we de Klant zijn gegevens verwerken en gebruiken verwijzen we graag naar de privacyverklaring. Door deze algemene voorwaarden te accepteren gaat de Klant ook akkoord met onze privacyverklaring.

Aantasting geldigheid - niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Green ICE Fashion om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze Voorwaarden aantasten.

Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Toepasselijk recht - Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement GENT, afdeling DENDERMONDE, bevoegd.