levering 2-3 werkdagen
Gratis verzending in België
Veilig online betalEN
14 dagen retourneren

Privacyverklaring

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?
De Belgische vennootschap Gruppo Moda NV met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Mercatorstraat 77 treedt op als de verwerker van je persoonlijke gegevens en is aldus verantwoordelijk voor de registratie, verwerking en het gebruiken van jouw persoonsgegevens. De vennootschap is ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0451.144.723 en gekend onder de merknaam GREEN ICE.

Welke soorten persoonlijke gegevens verzamelen we?

Onder persoonlijke gegevens, oftewel ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben. Dit zijn gegevens die je ons zelf doorgeeft, bijvoorbeeld bij een aankoop of bestelling in één van onze winkels of webshop.

Hierbij een overzicht van de persoonlijke gegevens die we gebruiken voor jouw klantenregistratie of bestelling: naam, voornaam, adres, leeftijd, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, mobiel nummer, betalingsinformatie, taalvoorkeur en ondernemingsnummer.

We verzamelen in geen geval gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over uw ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen en dergelijke.

Voor welke doeleinden verwerken we je persoonsgegevens?
Bij elk bezoek in één van onze winkels of webshop, gebruiken we je persoonlijke informatie om je aankopen op een correcte manier af te handelen en daarnaast om op een vlotte manier met jou te communiceren.

Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor:
- Beheer van de bestelling, levering en de betaling op de webshop.
- het bijhouden van je klantenfiche
- eventuele retours zodat deze zonder problemen kunnen afgehandeld worden
- het uitstellen van facturen, verwerking van bestellingen
- communicatie zodat we je op de hoogte kunnen houden van promoties en dergelijke.

Daarnaast verzamelen en verwerken we ook persoonlijke gegevens voor statistische doeleinden. Dit is om onze dienst/website naar de klant toe voortdurend te kunnen optimaliseren.  Gegevens worden opgenomen in anonieme statistieken waarbij de identiteit van een specifiek persoon niet kan worden blootgelegd.

Je kan, zonder probleem, op elk moment aangeven dat je liever geen communicatie, e-mail of andere correspondentie van ons ontvangt. Dit kan zonder motivering op eenvoudig verzoek door contact op te nemen met de klantendienst, telefonisch of via mail.

Hierbij een overzicht van hoe je ons kan bereiken:
Mail: valesca.cleyman@gruppomoda.be
Telefoon: 03/760.10.24

Hoe beveiligen wij je gegevens?
Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te garanderen.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving en zijn slechts toegankelijk voor daartoe geautoriseerde medewerkers van Gruppo Moda NV, door het beveiligingbeleid dat wij voeren in samenwerking met onze IT specialisten zoals het beveiligen van het netwerk door middel van een firewall en antivirussystemen zijn de eventuele risico’s tot ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of verlies van je persoonsgegevens tot een minimum beperkt.

Om de betalingen van de webshop te verwerken wordt er gebruik gemaakt van een beveiligde internetverbinding. Dit wil zeggen dat al de gegevens die opgestuurd worden gecodeerd zijn en hierdoor ook beveiligd. Deze beveiligde connectie is herkenbaar aan het hangslot icoontje bovenaan in de browser, door op dit icoontje te klikken kan er ook informatie opgeroepen worden met betrekking tot het digitale veiligheidscertificaat.

Hoe lang houden wij je persoonlijke gegevens bij?
We zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk, dit wil zeggen zolang uw account actief is of zolang de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om onze diensten te verstrekken en uiteraard nadat onze wettelijke verplichtingen tot het bewaren van gegevens zijn vervallen.

Met wie delen we je persoonsgegevens?
De persoonsgegevens worden in de eerste plaats voornamelijk verwerkt voor intern gebruik. We kunnen u dan ook gerust stellen dat persoonsgegevens niet verkocht of doorgegeven worden aan derde partijen., tenzij:
-er een wettelijke verplichting op ons rust
-wij daarvoor uitdrukkelijk toestemming van u hebben verkregen
-indien noodzakelijk voor het afhandelen van je aankopen of bestellingen. In dit laatste geval worden enkel de  gegevens gedeeld die noodzakelijk zijn voor deze derden om hun werk te kunnen doen. Deze informatie mag slechts gebruikt worden voor de uitvoering van de koopovereenkomst tussen u en ons. De informatie mag door hen niet gebruikt worden voor andere doeleinden indien dit niet uitdrukkelijk door u werd toegelaten.

Wijzigingen aan het privacybeleid
Wij behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren zonder dat wij u daarvan op voorhand op de hoogte brengen.

De datum van de laatste wijziging van deze policy vindt u onderaan dit document.


Laatste update: 17.04.2020