Privacy Policy

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je gegevens?
De Belgische vennootschap Gruppo Moda NV met maatschappelijke zetel te 9100 Sint-Niklaas, Mercatorstraat 77 treedt op als de verwerker van je persoonlijke gegevens en is aldus verantwoordelijk voor de registratie, verwerking en het gebruiken van jouw persoonsgegevens. De vennootschap is ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder het nummer 0451.144.723 en gekend onder de merknaam GREEN ICE.

Welke soorten persoonlijke gegevens verzamelen we?

Onder persoonlijke gegevens, oftewel ‘persoonsgegevens’ verstaan wij gegevens die op een identificeerbaar persoon betrekking hebben. Dit zijn gegevens die je ons zelf doorgeeft, bijvoorbeeld bij een aankoop of bestelling in één van onze winkels.

Hierbij een overzicht van de persoonlijke gegevens die we gebruiken voor jouw klantenregistratie: naam, voornaam, adres, leeftijd, geboortedatum, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, mobiel nummer, taalvoorkeur, ondernemingsnummer.

We verzamelen in geen geval gevoelige persoonsgegevens, zoals gegevens over uw ras, politieke opvattingen, gezondheid, godsdienstige en andere geloofsovertuigingen en dergelijke.

Voor welke doeleinden verwerken we je persoonsgegevens?
Bij elk bezoek in één van onze winkels, gebruiken we je persoonlijke informatie om je aankopen op een correcte manier af te handelen en op een vlotte manier met jou te communiceren.

Deze persoonsgegevens zijn noodzakelijk voor:
- het bijhouden van je klantenfiche
- eventuele retours zodat deze zonder problemen kunnen afgehandeld worden
- het uitstellen van facturen, verwerking van bestellingen
- communicatie zodat we je op de hoogte kunnen houden van promoties en dergelijke.

Je kan, zonder probleem, op elk moment aangeven dat je liever geen communicatie, e-mail of andere correspondentie van ons ontvangt. Dit kan zonder motivering op eenvoudig verzoek door contact op te nemen met de klantendienst, telefonisch of via mail.

Hierbij een overzicht van hoe je ons kan bereiken:
Mail: valesca.cleyman@gruppomoda.be
Telefoon: 03/760.10.24

Hoe beveiligen wij je gegevens?
Wij doen er alles aan om de veiligheid en vertrouwelijkheid van je persoonlijke gegevens te garanderen.

Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving en zijn slechts toegankelijk voor daartoe geautoriseerde medewerkers van Gruppo Moda NV, door het beveiligingbeleid dat wij voeren in samenwerking met onze IT specialisten zoals het beveiligen van het netwerk door middel van een firewall en antivirussystemen zijn de eventuele risico’s tot ongeoorloofde toegang, openbaarmaking of verlies van je persoonsgegevens tot een minimum beperkt.

Hoe lang houden wij je persoonlijke gegevens bij?
We zullen je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk, dit wil zeggen zolang uw account actief is of zolang de persoonsgegevens noodzakelijk zijn om onze diensten te verstrekken en uiteraard nadat onze wettelijke verplichtingen tot het bewaren van gegevens zijn vervallen.

Met wie delen we je persoonsgegevens?
De persoonsgegevens worden in de eerste plaats enkel verwerkt voor intern gebruik. We kunnen u dan ook gerust stellen dat persoonsgegevens niet verkocht of doorgegeven worden aan derde partijen. Tenzij:
-er een wettelijke verplichting op ons rust
-wij daarvoor uitdrukkelijk toestemming van u hebben verkregen
-indien noodzakelijk voor het afhandelen van je aankopen, bestellingen

Wijzigingen aan het privacybeleid
Wij behouden het recht deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen of te actualiseren zonder dat wij u daarvan op voorhand op de hoogte brengen.

De datum van de laatste wijziging van deze policy vindt u onderaan dit document.


Laatste update: 10.07.2018